Forløbstanken

Forløbstanken er en metode til at gennemføre projekter. Metoden består af fire faser: idegenerering, planlægning, udførsel og evaluering. I løbet af et projekt skal man gerne nå igennem alle faser.

Erfaringer fra et tidligere projekt kan tages med i det næste forløbs idegenerering. Forløbstankens proces stopper derfor ikke nødvendligvis efter evalueringen, men kan ses som en cirkulær proces, da erfaringer tages med til det næste projekt.

Inden man går i gang, er det en god ide at sørge for at projektet er defineret, så man ved hvad det er for en opgave eller problemstilling man skal løse.

Idégenerering
Denne fase går ud på at skabe den idé man kan bruge til at komme videre i sit projekt. Der er mange måder man kan idégenere på. Fælles for alle metoderne er, at det i starten ikke er særlig vigtigt, hvor konkret man er. Det gælder om at skabe idéer, ikke planlægge. Dog skal man til sidst i fasen huske at finde ud af om ens idé kan lade sig gøre. Med andre ord skal man til sidst have et koncept på plads.

Planlægning
I denne fase bliver man konkret. Det er her man går i detaljen og ideen bliver  mere håndgribelig. I denne fase er nøgleordet hvordan. Man lægger tidsplaner, finder ud af hvilke materialer man skal bruge, kigger på hvor mange mennesker man skal bruge til at afvikle projektet. I denne fase er det også vigtigt at man fordeler de opgaver og ansvarsområder der måtte være under udførelsen af projektet. Med andre ord, hvad skal der til for at I kan gøre jeres idé til virkelighed?

Udførsel
I denne fase løber projektet af stablen, og opgaven udføres efter den plan der er lagt i den foregående fase. I denne fase er det vigtigt at man holder sig til den lagte plan. Skrider denne skal man ikke panikke, men i stedet revurdere og handle, sådan at man bliver i stand til at afslutte projektet på en god måde.

Evaluering
I denne fase er projektet sådan set færdigt. Evalueringen er dog en af de vigtigste faser, da det er her man finder ud af “hvad der gik godt” og “hvad man skal gøre bedre til næste gang”. Det kan gøres på flere måder, men noget af det vigtigste er aldrig at sige “Hvad gik dårligt?” men i stedet sige “Hvad kan vi gøre bedre næste gang?” fordi man på den måde er konstruktiv og undgår at hænge fast i  det negative. Den læring man får ud af evalueringen, kan man bruge til at reflektere over og handle på, således at det hjælper en med at skabe et bedre projekt næste gang.

Metoder til idégenerering

Værktøjer til planlægning

Overvej de 5 punkter i raketten

Overvej målgruppen for aktiviteten
Tænk over hvem der skal ud på jeres aktivitet og hvilke ting de vil synes er sjovt at lave, samt hvilke ting de kan finde ud af.

Test
Gennemlev/test aktiviteten og find ud af hvilke ting, I ikke har har planlagt hvordan skal foregå

Plan B
Lav en plan B, eller overvej, hvordan aktiviteten kan laves om, hvis der går noget galt

Følg os her: