Praktisk info…

Deltagerbrev

Deltagerbrevet vil blive sendt til årets kursister og deres forældre pr. mail ca. 3 uger før kursusstart. Har du ikke modtaget dette, bede du kontakte kursuslederne på ksl@planholmen.dk.

Ledelsesstile

Målet med dette PLan 2-kursus er bl.a., at du får udviklet dine ledelseskompetencer og afprøvet forskellige ledelsesstile og dynamikker i patruljen.

Bestilling af T-shirt

Du har allerede nu mulighed for at bestille en lækker PLan Holmen T-shirt.

Klik her for at se mere.

Bemærk, at sidste frist for bestilling allerede er tirsdag d. 29. september.