Praktisk info…

Deltagerbrev

Deltagerbrevet sendes til alle årets kursister og deres forældre pr. mail. i september måned

Ledelsesstile

Målet med dette PLan 1-kursus er bl.a., at du bliver introduceret til forskellige ledelsestyper og afprøvet forskellige ledelsesstile og lærer om dynamikker i patruljen.

Bestilling af T-shirt

Bemærk, at der er frist for bestilling af T-shirt d. 30. september!

Du kan købe årets T-shirt på nedenstående link. HUSK at anføre enten kursistens navn i adresse oplysningerne eller som en note til ordren, så vi kan finde ud af, hvor de forskellige T-shirts hører til.

https://planholmen.dk/product/aarets-kursus-t-shirt/

Følg os her: