Deltagerbrev

Deltagerbrevet er udsendt til alle kursister og deres forældre på mail. Du kan også finde det her:

Overnatning

Foregår udendørs i telt. Hav derfor udstyr med til dette.

Ledelsesstile

Målet med dette PLan 1-kursus er bl.a., at du får kendskab til patruljedynamikker og hvordan I spiller hinanden gode. Vi garanterer at du får en masse værktøjer og praktiske eksempler med hjem i rygsækken.

Følg os her: